คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมชมปรากฏการณ์ Super Full Moon


ที่บริเวณลานกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมนำนักเรียนชมปรากฏการณ์ Super Full Moon ด้วยกล้องโทรทรรศน์กันอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้แก่นักเรียน ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์


สำหรับ ปรากฏการณ์ Super Full Moon คือปรากฎการณ์ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปี โดยมีระยะห่างจากโลกประมาณ 356,836 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวง ช่วงเวลาปกติถึง 7% และสว่างกว่า 16% ประชาชนสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก สำหรับ Super Full Moon มีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงมากกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบอื่นใดต่อโลก


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น