รายงานแจ้งว่า วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใจกลางเมือง บริเวณสถานีตำรวจภูธรพิษณุโลกเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามที่มีผู้นำไปเผยแพร่โจมตีทางโลกโชเซียล ในลักษณะปิดกั้นห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว และมีราคาสูงมากเกินไป

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า วันนี้ได้ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานที่กำลังก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งยังอยูในระหว่างประกันสัญญา ตามที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียล พร้อมด้วยนายกัฬชัย เทพวรชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบของเทศบาลนครพิษณุโลก ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหายเคลือบแคลงใจของสาธารณชน

ด้านนายกัฬชัย กล่าวว่า ความจริงการก่อสร้างลานหญ้าและลานคอนกรีตใช้งบพัฒนาจังหวัด ในเฟสที่ 3 ในการดำเนินการก่อสร้าง มีการประมูลสู้ราคากัน จากวงเงิน 15,000,000 บาท เหลือ 14,400,000 บาท และทางเทศบาลนครเป็นผู้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบ  ให้มีความแข็งแรงและสวยงาม โดยมีการตอกเสาเข็ม มีระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบปั๊มน้ำใต้ดิน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อไม่ให้สนามลอยตัวบดบังทัศนียภาพ และการก่อสร้างเวทีการแสดงอีกด้วย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า การก่อสร้างในเฟส 1 และเฟส. 2 แล้วเสร็จเรียบร้อย คือ เฟสที่ 1 การก่อสร้างฟุตปาท-ทางเท้า ส่วนเฟสที่. 2 การก่อสร้างพลับพลา ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์ เจ้าพระยาจักรีซึ่งเป็นสถานที่”อะแซหวุ่นกี้ แม่ทัพพม่าขอดูเจ้าพระยาจักรี”นอกจากนั้น ยังมีเฟสที่ 4 สร้างลานจอดรถ แต่ยังไม่มีงบประมาณ ทางเทศบาลนคร จึงอำนวยความสะดวกไปลาดยางใช้เป็นสถานที่จอดรถชั่วคราว และนำป้ายห้ามเข้าไปติดตั้งไว้ ทำให้ผู้ไปพบเห็นเข้าใจผิด และนำไปเผยแพร่ในโชเซียลดังกล่าว