พิษณุโลก ผู้ว่าฯนำพุทธศาสนิกชน ทำบุญวันมาฆบูชา

900

ผู้ว่าฯพิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมร่วมทำความดี ถือศีล ในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันที่ 19 ก.พ.2562 เนื่องในวันมาฆบูชา บรรยากาศจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการ ประชาชน  มาร่วมใส่บาตร ถวายอาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญในวันมาฆบูชา กันจนเต็มศาลามหาปฐมเจดีย์ วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

นอกจากนัเนมีการทำบุญตามวัดต่าง ๆ ใน อำเภอเมืองพิษณุโลก มีพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวมาทำบุญตักบาตรกันจำนวนมาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ วัดราชบูรณะ วัดเขื่อนขันธ์ วัดจันทร์ตะวันตก 

โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้วัดจันทร์ตะวันตก เป็น 1 ในวัดศูนย์กลางประจำอำเภอ ตามโครงการงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป

ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ดังนั้น ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นและค่ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

เครดิตภาพ : ปชส.พิษณุโลก