พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก Albert Fitts ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และนาวาอากาศเอก Nav Anang Surdwiyono ผู้ช่วยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ให้แก่ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานรับมอบ ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ เข้าร่วมพิธี

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ นี้ มีโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน ๖ โครงการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตาคลี เป็นโครงการที่รับผิดชอบโดย กองทัพอากาศ กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย อาคารมีขนาด ๗.๘ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ จำนวน ๒๐ นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๖ นาย และกองทัพอินโดนีเซีย จำนวน ๕ นาย รวมทั้งหมด ๔๑ นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ถึง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อมอบให้นักเรียนและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่างๆ

นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ให้บริการทางการแพทย์ การบริการตัดผม การแสดงดนตรีและสันทนาการ รวมถึงการให้ความรู้และจัดแสดงการบินโดรน ให้แก่นักเรียนและประชาชนอีกด้วย

ส่วนประชาสัมพันธ์กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ (ส่วนกองทัพอากาศ)
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒