จังหวัดตาก เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด

วันที่ 18 ก.พ. 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร หัวหน้าหน่วยงานราชการ ครู นักเรียนจากสถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “แสดงตนเป็น พุทธมามกะ” จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามและโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดตาก ร่วมกับจังหวัดตาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และหน่วยงานเครือข่าย กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ  พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน

จังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมใจกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ดังนี้ ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ อีกทั้งขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ในวันมาฆบูชา  และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธี ณ วัดใกล้บ้าน

ภาพ- ข่าว / ไพฑูรย์ สุขแว่น