พะเยา ประเพณีเดือน 5 เป็ง ห่มผ้าพระธาตุวัดลี อายุ 524 ปี

วันที่18 ก.พ.2562 พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วย คณะสงฆ์,ศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณี เดือน 5 เป็ง ห่มผ้าพระธาตุวัดลี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน อายุ 524 ปี

การจัดงานประเพณีในครั้งนี้ ในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนั้น ก็ได้มีพิธีนำผ้า ขึ้นห่ม พระธาตุวัดลี โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.จังหวัดพะเยา คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 พร้อมด้วยสาธุชนเป็นจำนวนมาก ร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับวัดลีนั้นเป็นเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีพระธาตุเก่าแก่ที่ใหญ่และสูงที่สุดของจังหวัดพะเยา ปัจจุบัน พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าอาวาสวัด สำหรับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว