50 ปี สวท.พิษณุโลก “รำลึกเสียงเพลงวิทยุทรานซิสเตอร์”

1289

50 ปี สวท.พิษณุโลก “รำลึกเสียงเพลงวิทยุทรานซิสเตอร์”

หากเอื้อนเอ่ยถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงในอดีต ที่เคยโด่งดังด้านข่าวและรายการต่างๆ ที่ชาวบ้านในชนบทและคนเมืองชื่นชอบติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร และโดยเฉพาะเสียงเพลงจากนักร้องลูกทุ่งยอดนิยม และเพลงลูกกรุง หรือ “เพลงไทยสากล”ของนักร้องเสียงอมตะนิรันดร์กาล นอกจากนั้นยังช่วงรายการเพลงสากล อีกด้วย

คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ทรงอิทธิพลทางด้านข่าวและรายการที่มีทั้งระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม.ซึ่งมีกำลังส่งถึง 50 กิโลวัตต์ จึงมีรัศมีการส่งกระจายเสียงกว้างไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอีกหลายจังหวัด แต่ขณะนี้เหลือเพียง 25 กิโลวัตต์

ประกอบกับในยุคสมัยนั้นการสื่อสารยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบัน ส่วนใหญ่การติดต่อใช้การเขียนจดขอเพลง และการประกาศอื่นๆ แม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ยังไม่แพร่หลายในภูมิภาค และส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ยังเป็นระบบขาวดำในพื้นที่ภาคเหนือ คือ ทีวีช่อง 8 ตั้งอยู่จังหวัดลำปาง

จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองหลักในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีชมพู อันเนื่องมาจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยา ความมั่นคง เพื่อต่อต้านการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เริ่มส่งกระจายเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2513 เป็นต้นมา ตั้งอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้ว พื้นที่ทุ่งสาธาณะที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ 58 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 50 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1026 กิโลเฮิรตซ์ มีรัศมีการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 00.00 น.

ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ รัศมีการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ 05.00 – 00.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ ไปสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน โดยใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้และสาระ ความบันเทิง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ และสังคม กีฬา เป็นต้น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้เสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากร ทั้งงานด้านข่าว รายการ ช่างเทคนิค จนมีชื่อเสียงเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตมาตามลำดับ เคยมีจนถึงระดับเขต อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หากกล่าวถึงภาพลักษณ์กับผู้คนที่อยู่กับสถานีวิทยุที่เน้นงานข่าวราชการและข่าวบริการประชาชน ตลอดจนเสียงเพลง ย่อมมีอารมณ์สุนทรี ในมุมมองมิติของสังคมทั่วไป บุคลากรในภูมิภาค ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับอย่างมีเกียรติทั้งงานข่าวและรายการ

แต่ทว่าเหตุการณ์สะเทือนลั่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นอกจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของบุคลากรในองค์กรและสังคมแล้ว ขณะเดียวกันย่อมสะท้อนถึงการบริหารจัดการในภาพรวมกรมประชาสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สายตาทุกคู่เริ่มจับตามองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
การได้รับการจัดสรรงบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคนิค อัตรากำลังบุคลากร ตำแหน่ง อาคาร บ้านพัก ประการสำคัญที่สุดด้านสวัสดิการ เพราะการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันหยุด

เหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้คงบอกเวลาให้ผู้บังคับชาทุกระดับ กลับมาทบทวนปัญหาที่แท้จริง ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกตำแหน่งทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม

กร บ้านกร่าง /รายงาน

ขอบคุณภาพ:พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์