qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

สุโขทัย ผลออกสลากกาชาด งานพระแม่ย่า

8532
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผลการออกสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2562 งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. ที่เวทีหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการจัดการออกรางวัลสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2562 และเป็นคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัล ในการนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และร่วมตรวจวงล้อทุกหมายเลขด้วย

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

สำหรับรางวัลที่ 1 หมายเลขที่ออก คือ 995384 ซึ่งผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-610-530 พร้อมเอกสาร สลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ฉบับที่ถูกรางวัล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ทั้งนี้ กำหนดรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป