ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ออกสำรวจราคาสินค้าและบริการ ตรวจเครื่องชั่ง ตลาดพาเจริญชายแดน จังหวัดตาก ช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา


เช้าวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายอารี เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-6 กำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจราคาสินค้าและบริการ ตรวจเครื่องชั่ง ในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาที่จะมาถึง บริเวณ ตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ซึ่งเป็นตลาดสดพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา เดินทางจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสำรวจการขายสินค้า เกินราคาและการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบ ทั้งร้านจำหน่ายดอกไม้ อาหารสด และร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ภายในตลาดสด

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และกฎหมายว่าด้วยชั่งตวงวัด โดยวันนี้ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานตราชั่งของพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดพาเจริญ ว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคา เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ผลจากการตรวจสอบพบว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกราย พบว่ามีการใช้ตราชั่งถูกต้องตามกฎหมาย มีความเที่ยงตรง แต่บางรายอาจจะต้องปรับเล็กน้อย เช่นการตั้งตราชั่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถสังเกตุ การชั่งตวงได้อย่างชัดเจน หรือบางร้านมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า แต่ยังไม่ครบถ้วน จึงมีการแนะนำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น