กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า บินสำรวจสภาพพื้นที่ป่า เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ชุดอากาศยานขึ้นบิน เพื่อดับไฟในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 เขต ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง – 47QNA1610050000 /จุดที่ 2 เขต ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง – 47QNA1660050500 / จุดที่ 3 เขต ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง – 47QNA1700050800 และ จุดที่ 4 เขต ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง – 47QNA1730051200 ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ร้อย รส ที่ 1 จัดกำลังพลสำรวจยืนยันพิกัดไฟป่าในพื้นที่จำนวน 4 จุด (ต.มะเขือแจ้ 3 จุด ต.ทาชมภู 1 จุด) 

หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. หน่วยบินเฉพาะกิจ กองควบคุมไฟป่า กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า บินลาดตระเวนยืนยันพิกัดไฟป่า และประสานงานกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน (กกล.รส.จว.ล.พ. ) ติดตั้งถุงบรรจุน้ำ ณ สนามบินเล็กเครือสหพัฒน์ จากนั้นเครื่องบิน MI 17 เที่ยวแรกยกตัวไปบรรจุน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแม่สาน และทำการดับไฟโดยลำดับความเร่งด่วนในที่หมาย 2 3 4 และ ที่หมาย 1 ตามลำดับ 

ต่อมาเวลา 15.30 น. หน่วยภาคพื้น ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรีบบร้อยจังหวัดลำพูน (ชป.รส จว.ล.พ.) ชุดปฏิบัติการทหารพราน (ชป.ทพ.)หน่วยเสือไฟ และชุดดับไฟในพื้นที่นัดรวมพล ณ สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว ต.ศรีบัวบาน เพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างใกล้ชิด ขณะนี้พบว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง