qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

จังหวัดตาก เตรียมรับการเดินทางแรงงานจากพื้นที่ชั้นในกลับเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

233
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

จังหวัดตาก เตรียมรับการเดินทางแรงงานในพื้นที่ชั้นใน กลับเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมหารือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมวางมาตรการ รองรับกลุ่มแรงงาน ชาวเมียนมา ที่จะเดินทางกลับประเทศ ในวันพรุ่งนี้ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ไปยังจังหวัดเมียวดี ประเทศสหภาพเมียนมา ซึ่งคาดว่าจะมีชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศสหภาพเมียนมา คาดว่าไม่น้อยกว่า 1,500-2,000 คน ต่อวัน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการหารือวางแผนการส่งกลับแรงงาน ชาวเมียนมา โดยคำนึง ถึง การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดไข้ การอำนวยความสะดวกกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา ให้สามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างสะดวก และไม่ตกค้างในพื้นที่ ซึ่งการเดินทางกลับของกลุ่มแรงงานจากพื้นที่ชั้นใน ของประเทศไทยในครั้งนี้ จะอนุญาต ให้รถแวะพักได้ เพียงจุดเดียว ที่จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จะผ่อนผันให้สามารถเดินทาง ออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ ซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ทางการเมียนมา ยินดี รับกลับกลุ่มแรงงานกลับประเทศ ผ่านช่องทางชายแดน ทั้งจังหวัดเชียงราย ระนอง และพื้นที่ จังหวัดตาก ที่คาดว่าจะมีแรงงานเดินทางกลับครั้งนี้ มากกว่า 2 หมื่นคน