qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

คณะครู รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ออกเยี่ยมบ้าน นร.แนะช่องทางการเรียนออนไลน์ พร้อมมอบกล้าพันธุ์พืช (คลิป)

117
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์ ช่วงระบาดโควิด 19 พร้อมนำรถจักรยานยนต์พ่วงท้าย บรรทุกกล้าพันธุ์พืช มอบนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งเสริมแหล่งอาหารที่ยั่งยืน

นางวาสนา เบ้านี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมกิจกรรม ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน และพบปะ ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ในการนี้ เพื่อแนะนำและร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา แก่ นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับช่องทางการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนในระดับต่างๆ ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้ คณะครู ยังได้ใช้รถพ่วงท้าย รถจักรยานยนต์ นำกล้าพันธุ์ พืชผักสวนครัว มอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริม รณรงค์ปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนละ 5 อย่าง ตามสโลแกน “ใช้ที่ว่างสร้างอาหาร” ของทางจังหวัดตาก ที่นำโดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ขณะนี้ มีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมแหล่งอาหาร ที่ยั่งยืน และเพียงพอ ในครัวเรือน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


นางวาสนา เบ้านี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่า ทางคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ในครั้งนี้ เพื่อ สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทางผู้ปกครองจะต้องเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ออนไลน์ แต่เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีโอกาสได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ให้คณะครู ที่เป็นฝ่ายเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อรวมให้บริการและช่วยเหลือ ปรับจูนทีวี และแนะนำ ช่องทางการเรียนการสอน ผ่านช่อง DLTV ซึ่งเป็นช่องที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ของทางรัฐบาล

 

 

อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้มีการวางแผน การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนร่วมรับฟังทราบปัญหาของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อที่ทางคณะครูที่ปรึกษาและทางโรงเรียนจะได้ให้การช่วยเหลือต่อไป