qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์

155
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุกพร้อมด้วยนายนิพนธ์ เผ่ากันทะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายพรสุวรรณ์ อุปฮาด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนงานจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวม 205,735 ไร่

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน