qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ พระราชทานให้แก่ รพ.อุตรดิตถ์(คลิป)

187
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมเหสักข์ (อาคาร 100 ปี สธ.) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจี ดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานดังกล่าว แยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ จึงลดความเสี่ยงจากการติดโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

การรับพระราชทานครั้งนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,พร้อมด้วย นายพิภัช ประจันเขตต์ และ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหารเอสซีจี ร่วมในพิธีฯ


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า คลินิกระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่กลางแจ้ง การรับพระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit )ทำให้การตรวจหาเชื้อ สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ท่านที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ทุกคนอย่างล้นพ้น และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์มีพลังในการทำงานต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน