qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

สว.จับมือบริษัทโตโยต้า มอบเครื่องป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่ รพ.สต.อุตรดิตถ์

185
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สว.จับมือบริษัทโตโยต้า มอบเครื่องป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่ รพ.สต.อุตรดิตถ์

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย ของละอองฝอยเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ AEROSOL PREVENTION COVER ภายใต้ TOYOTA Stay With You โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย โควิด-19 ให้กับ นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม และ นายชุมพล ร่วมสุข นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 2 ตำบล 5 แห่ง แห่งละ 1 ชิ้น เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายใน รพ.สต.และภายในรถประจำ รพ.สต.นอกจากนี้นายพีระศักดิ์ ยังมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้องดูแลและเฝ้าระวังประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตลอดจนประชาขนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่แม้จะมีสถิติการแพร่ระบาดน้อยลง แต่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอีกอต่อไปจนกว่าเชื้อโรคดังกล่าวจะไม่มีอีกแล้ว


นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการระบาดของเชื้อโรค โดยเฉพาะหน่วยงานที่ถือว่าเป็นด่านหน้าคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมกับบริษัท โตโยต้า ผลิตเครื่องป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยเพื่อลดความเสี่ยงแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 100 ชิ้น เพื่อมอบให้กับ รพ.สต.ในพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ และ รพ.สต.ใน จ.อุตรดิตถ์ ที่ความจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ยังให้เงินทุนเพื่อการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออีกจำนวน 6,000 ขวด ขนาด 50 และ 60 มิลลิลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับ อสม.พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสด และประชาชนทั่วไป ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็ให้การช่วยเหลือหรือเยียวยาด้วยการแจกข้าวกล่องวันละ 100 กล่อง ตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้การช่วยเหลือต่อไปคือ การแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับกลุ่ม อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อีกจำนวน 500 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออีกด้วย
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน