โครงการ ชุมชุนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืนแม่สาย รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้จัดโครงการชุมชุนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืนแม่สาย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ก.พ. 62 เป็นระยะเวลาในการอบรมเยาว์ชนในพื้นที่ อ.แม่สาย 7 วัน
โดยโครงการนี้ได้มีวิทยากรจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของภัยยาเสพติด เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ้ำหลวงให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่สาย ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกระเบียนวินัยแถว ผู้ใหญ่บ้านดอยงามให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกฝังอุดมการณ์ให้รักชาติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) และโทษของภัยยาเสพติดให้แก่เยาว์ชนผู้เข้าอบรมห่างไกลยาเสพติดและการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ในโครงการครั้งนี้ ณ ศาลารวมใจบ้านผาแตก ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ


ภาพ – หนุ่ม – ไตยแดง
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน