ชาวไทย-ชาวเมียนมา นับพันคนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 เชื่อมสัมพันธไมตรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดน

วันที่ 16 มกราคม 2562 นักปั่นจักรยาน จากทั้วประเทศนับพันคน เข้ากิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20 ซึ่งกิจกรรมเริ่มจากการปล่อยขบวนจักรยาน ที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปั่นขึ้นไปบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายอูติ่นซาอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ตลอดจนส่วนราชการ ภาคเอกชน และราษฏรทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ได้ร่วมตัดริ้บบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ เป็นกิจกรรมที่แสดงทั้งความรักความสามัคคีของพี่น้องทั้งสองประเทศยาวนานมาจนถึงปีที่ 20 จากความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ภาครัฐและเอกชนของ ในจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทั้งนี้สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ มีระยะทางรวมไปและกลับระยะทาง กว่า 45 กิโลเมตร โดยจะจุดหมายในการท่องเที่ยวหมู่บ้านห้วยส้านสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยพลัดถิ่นที่อยู่ในประเทศสภาพเมียนมา สักการะวัดวาอาราม และเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเมียวดี

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 20 ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศของประเทศในขณะนี้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น