กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วิเคราะห์สภาพอากาศ คุณภาพอากาศการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์สภาพอากาศ พบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน มีเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในภาวะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จึงขึ้นบินปฏิบัติการด้วยเครื่องบินคาซ่า 2 ลำ  โดยภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 500 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 500 กิโลกรัม เพื่อเสริมให้เมฆมีความหนาแน่นมากขึ้น โดยวางแนวบริเวณแนวเขาแถบอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่อนข้างดี คาดว่าเมฆจะไหลเข้าไปยังพื้นที่อำเภอเมืองแพร่

ภารกิจที่ 2 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้ขึ้นปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 500 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 500 กิโลกรัม วางแนวการบินบริเวณพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งผลการปฏิบัติการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการรายงานว่า มีฝนตกบริเวณอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองได้ดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ คาดว่าเมฆที่เหลือจะไหลเข้าไปในเขตอำเภอเมืองลำปาง