เปิดสั่งจองวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอ รุ่น 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอดฉลองครบรอบ 60 ปี เปิดจองเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลแม่สอด ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เจ้าพ่อพะวอ โรงพยาบาลแม่สอด ฉลองครบรอบ 60 ปี รายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอรุ่น 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด

โดยในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ในเวลา 09.09 น. จะมีพิธีบวงสรวงสักการะบูชาเทวดาฤกษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เวลา 13:09 น.พิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เจิมเทียนชัย จุดเทียนชัยประธานฝ่ายฆราวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จุดเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เถราจารย์อธิษฐานจิต นั่งปรก ประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โปรยข้าวตอกดอกไม้ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมไทยทาน กรวดน้ำรับพร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเจ้าพ่อพะวอ รุ่น 60 ปี โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก , กลุ่มงานการเงิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หรือสั่งจองทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.maesot-hospital.com หรือ www.measot.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าของจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด 055-531224,055-531229 และ 055-531990

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น