ผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัด

317

ผวจ.เชียงใหม่  ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัด


วันนี้ (17 พ.ค. 2563) ภายหลังการตรวจระบบบริการขนส่ง ทั้งเส้นทางรถยนต์ และรถไฟแล้ว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ดอนจั่น) ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ Home pro (สันทราย) และแม็คโคร สาขาแม่ริม ตามช่วงระยะเวลาผ่อนปรน ระยะที่ 2 โดยให้ยึดตามมาตรการการตรวจคัดกรอง การจัดระเบียบของผู้ใช้บริการ และการรักษาความสะอาดต่าง ๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งบรรยากาศการเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งในวันนี้เริ่มมีผู้คนทยอยมาใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และการลงทะเบียนเพื่อเก็บประวัติของผู้ที่เดินทางผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ “ ก่อนจะเข้ามาใช้บริการในประตูทุกจุดทางเข้าของห้าง อีกทั้งในส่วนของแต่ละร้านค้า หรือศูนย์บริการต่าง ๆ ก็ได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยพบว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความร่วมมือ และยังคงตระหนักถึงมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing รวมไปถึงเรื่องของสุขอนามัยต่าง ๆ และพร้อมปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพนักงานภายในห้างแนะนำอย่างเคร่งครัด