พะเยา ขอโชคบ่อน้ำทิพย์- เจ้าแม่สามนาง กลางทุ่งนา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดูชม บ่อน้ำทิพย์ บริเวณกลางทุ่งนา ติดถนนสายพะเยา- ป่าแดด บ้าน ห้วยแก้วป่าฝาง หมู่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผืนที่นาของชาวบ้านที่เจ้าของพื้นนาได้ทำการขุดหลุมเป็นบ่อน้ำ จำนวน 32 บ่อ ด้วยใช้ถังน้ำพลาสติกสีดำ ขนาดใหญ่ ฝังลงไปในดิน ด้วยเจาะก้นถังให้เป็นรู เพื่อให้น้ำไล่ไหลซึมเข้าไปอยู่ข้างใน พร้อมกับมีฝาปิด และยังได้ทำการขุดหลุมบ่อขนาดใหญ่อีกจำนวนหลายหลุมขนาดกว้างประมาณ 1 วา ลึกประมาณ 1 เมตร ห่างกันแต่ละหลุมประมาณ 5 เมตร ร่วม 10 หลุม กระจายเรียงเป็นแถวอยู่กลางทุ่งนา

ซึ่งทางเจ้าของผืนนาได้ทำการทำขึ้นมา โดยเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครอง และยัง เชื่อว่าในพื้นนาแห่งนี้ยังมีน้ำ ที่ไม่เคยเหือดแห้ง มีน้ำซึมซับอยู่ใต้ดินตลอดทั้งปี จึงได้ทำการขุดหลุมให้เป็นบ่อน้ำ ขึ้นมา เพื่อให้ ผู้ที่เลื่อมใส ได้นำมาดื่มหรืออาบชำระร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และมีโชคมีลาภตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

สำหรับบริเวณในสถานที่มีบ่อน้ำทิพย์ 32 บ่อ และมีบ่อน้ำทิพย์บ่อดินอีกหลายสิบบ่อที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน  ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาเที่ยวดูชม และตักน้ำมาลูบล้างใบหน้า หรือดื่มกิน และจากการสังเกตน้ำในบริเวณในหลุมบ่อแต่ละหลุมนั้นพบว่าเป็นน้ำใสสะอาดเย็น และไม่มีการแห้งแต่อย่างใด น้ำยังคงไหลซึมคงที่อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะตักออกมาจำนวนมากก็ตาม แต่ปริมาณน้ำก็ยังคงมีเท่าเดิม ซึ่งสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็น

จากการสังเกตพบว่าในบริเวณผืนนาที่ มีบ่อน้ำ ยังได้มีต้นสีเสียด สูงประมาณ 10 เมตร ที่ยืนต้นขึ้นมา 1 ต้น และที่แปลกต้นสีเสียดต้นนี้มีลำต้น 3 ต้น ขึ้นมาในลำต้นเดียวกัน โดยมีป้ายเขียนบอกว่า สถานที่นี้เป็นบ่อน้ำทิพย์ 32 บ่อ และมีเจ้าแม่สามนางสิงสถิตอยู่ พร้อมกับมีรูปปั้น ปู่ชีวกและอื่นๆ ตลอดจนเครื่องบูชา เซ่นไหว้ดอกไม้ธูปเทียน โดยมีโต๊ะวางตั้งไว้ให้แก่ผู้คนทั่วไปที่เข้ามาขอโชคลาภด้วย

ขุนพันธ์  กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว