งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอายุ 1,092 ปี และมหรสพสมโภชน์ต่างๆ ตลอด 7 วัน 7 คืน

 

นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ที่วัดหน้าพระธาตุ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ นี้

โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิชัย มาเป็นระยะเวลา 1,092 ปี รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

กิจกรรมภายในงาน มีขบวนแห่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สวยงามของแต่ละตำบล การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดสาวงามเมืองพิชัย และมหรสพสมโภชน์ต่างๆ ตลอด 7 วัน 7 คืน
หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิชัย เนื้อปูน ปางมารวิชัย ขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 3 วา ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารวัดหน้าพระธาตุ ตามตำนาน กล่าวว่า สร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อปี 1470 มีอายุนับถึงปัจจุบัน 1,092 ปี ปัจจุบันองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารปราสาทจตุรมุข 5 ยอด ความสูง 43 เมตร ที่สร้างขึ้นใหม่ มีเนื้อที่ภายใน 99 ตารางวา

 

 

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน