3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

เกษตรกรในชนบท เข้าไม่ถึงการเยียวยา..ยอมจำนน

570
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เกษตรกรในชนบท เข้าไม่ถึงการเยียวยา..ยอมจำนน

การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังเป็นประเด็นสำคัญของเกษตรกรที่ขาดรายได้ในช่วงเข้าสู่ระบบป้องกันการแพร่ระบาด รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท

โดยสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ผู้นำหมู่บ้านสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนปลูกพืชในปีที่ผ่านมามีบัตรประจำตัวสีเขียวและมีบัญชีเงินฝาก ธกส. เงินเยี่ยวยาจะถูกโอนให้หลังวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป. แต่ปรากฏว่า ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะต้องเสียโอกาสการช่วยเหลือจากรัฐในครังนี้. แม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนใหม่ได้ก็ตาม แต่ระเบียบทำให้เกษตรกรเหล่านี้เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ

นางผัด หล้าบือ อายุ70 ปี 97 หมู่ที่ 15 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ กล่าวว่า ครอบครัวของตนทำนาแบ่งกับเจ้าของนาเพราะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ช่วงโควิดเข้ามาทำมาหากืนไม่ได้หวังจะได้เงินช่วยจากรัฐแต่ก็ไม่เข้ากับระเบียบคงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ยืนยันว่าทั้งชีวิตเป็นเกษตรกร

นายกฤษฎา แสงแก้ว อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97/1 หมู่15. ต.แม่พุง อ.วังชิ้น  กล่าวว่า ตนทำนาเป็นอาชีพไม่มีงานอื่นแต่ไม่มีที่ดินทำกินนำการเกษตรในที่ดินเพื่อนบ้าน เจ้าของที่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ตนเองไม่มีสิทธิ์ความจริงแล้วตนเองเดือดร้อนหนักบ้านยังเกือบไม่มีอยู่สร้างค้างไว้

นายจันมง เอ้ยคำ. อายุ70 ปี บ้านเลขที่95 และนายวิทย์. ลิดดอก อายุ 42 ปีอยู่กับนางบัว ลิดดอกอายุ65. 103/1 หมู่15 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น เป็นอีก 2 ครอบครัวที่ไม่ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือ ทั้งๆที่เดือดร้อนขาดรายได้อย่างหนัก

นายรณเกียรติ คำน้อย ผู้ใหญ่บ้านแม่พุงหลวง หมู่15 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือ แต่ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เนื่องจากหลายสาเหตุ จะไม่ได้รับการเยียวยา. โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แม้ว่าทางราชการจะเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนใหม่. แต่มีข้อจำกัดมาก ชาวนาที่จะไปขึ้นทะเบียนใหม่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ทันเพราะยังไม่ถึงฤดูเพาะปลูก บางรายปลูกข้าวในที่ดินคนอื่นแบบปลูกแบ่งกัน หรือบางรายเช่าที่ดินไม่มีที่ดินเป็นของตนเองคนเหล่านี้หมดสิทธิเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐ

แม้ว่าเขาคือเกษตรกรทั้งชีวิต อยากให้ทางราชการลดความเข้มงวดต่อเกษตรกรฐานะยากจนเหล่านี้ ก่อนถึงวันที่15 พฤษภาคม เพื่อสามารถเยียวยาคนเหล่านี้ได้

สาโรจน์/แพร่ รายงาน