สคร.2 พิษณุโลก เตือนอยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 ระวังไข้เลือดออก ตายแล้ว 6

1474

สคร.2 พิษณุโลก เตือนอยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 ระวังไข้เลือดออก ตายแล้ว 6

ดร.วิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 และเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ง่าย หากผู้ที่มีไข้แล้วหาซื้อยาแก้ไขมารับประทานเอง โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นยาที่สามารถกินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากยาบางชนิดห้ามใช้กับผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ได้แก่ ยาแอสไพลิน และยาที่มีส่วนผสมของเอนเสด เช่น ยาแก้ปวดข้อ ยารักษาอาการปวด บวม อักเสบต่างๆ เนื่องจากทำให้อาการของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากขึ้นชจนเสียชีวิต

ดร.วิรัช กล่าวอีกว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก มักพบสาเหตุมาจาก 1.มีโรคประจำตัว เช่น ธาลัสซีเมีย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ 2. มีไข้ ซื้อยากินเอง แต่ไข้ไม่หายผ่านไป 3 วันจึงไปรพ. ทำให้เสียชีวิตเนื่องจากเกิดอาการช็อคจากเชื้อโรคไข้เลือดออก

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องกินยารักษาโรคประจำอย่างต่อเนื่อง และหากมีไข้ให้ระวังว่าอาจติดเชื้อไข้เลือดออก ห้ามซื้อยามากินเอง ต้องรีบไปรพ. ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปก็เช่นเดียวกัน 1.หากมีไข้ไม่ควรกินแต่ยาลดไข้หรือปล่อยให้หายเอง 2. จัดการบ้านไม่ให้เป็นที่พักอาศัยของยุงหรือไม่ให้ยุงวางไข่ได้ เช่น บริเวณแขนเสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ห้องครัว ห้องนอน แก้วน้ำหรือแจกันที่หิ้งพระ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น และขอความร่วมมือให้คลินิกทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยมีไข้และสงสัยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ให้แนะนำให้รีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด ห้ามจ่ายยาแอสไพริน และยาที่มีส่วนผสมของเอนเสด

การป้องกันโรคที่สำคัญที่สุด คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ โดยภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ คือ ทายากันยุง นอนในมุ้ง และกำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า หรือเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

รายงานข่าวแจ้งว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -14 เมษายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 8 ,746 รายเสียชีวิต 6 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ 5-14 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 15-24 ปี และอายุแรกเกิด -4 ปีตามลำดับ