กองบิน 46 จัดอบรมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ ภาครัฐ เอกชน  สื่อมวลชน

วันที่ 14 มกราคม 2562 นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 คุณพัฒน์นรี  พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 สื่อมวลชน, คณะครูลูกเสือเหล่าอากาศ และประชาชนทั่วไป จัดอบรมโครงการปรองดองสมานฉันท์ กองบิน 46 ประจำปี 2562  ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง อาทิ พระคำพล คัมภีรญาณเมธี (พระอาจารย์แว่น) จาก วัดจันทร์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเข้าฐาน “Get together” กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง ณ ลานตะวันรอนริมสระว่ายน้ำ ตรีมงานรำวงย้อนยุคสีสดใส วงดนตรีจากคนทอฝัน การแสดงของชมรมแม่บ้าน การแสดงของ นักศึกษาฝึกงาน กิจกรรมรำวงย้อนยุค