สสจ.ลำปาง บูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กำหนดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ “หยุดการเผา” เพื่อรักษาธรรมชาติ โดยรวมพลสมาชิกจิตอาสาของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ อสม.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครลำปาง ร่วมกันออกมาเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางถนนสายต่างๆ รอบตัวเมืองลำปาง แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา พร้อมแนะนำถึงวิธีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 

อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากหมอกควันไฟป่า และให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤตด้วย ได้เกิดความตระหนักเห็นถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่าในจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีระบบในอันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เขต 10 ลำปาง นำรถดับเพลิงร่วมปฏิบัติการทำสเปรย์น้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณภาพอากาศในระดับชั้นที่ผู้คนอยู่อาศัยมีคุณภาพอากาศดีมากขึ้น