ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธี

ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความห่วงใยในสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประกอบกับช่วงนี้เป็นเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลัง ร่วมกันของหน่วยงานส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 กองบิน 46 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่มูลนิธิประสาทบุญสถาน และมูลนิธิกู้ภัยข่าวภาพ ต้นที่กำลังปฏิบัติการในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 350 นาย

โดยปฏิบัติการในรูปแบบสายตรวจ การตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติการในรูปแบบทางยุทธวิธีอื่นๆ เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความอบอุ่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริง