พิษณุโลก ผู้ป่วยโควิดกลับบ้านแล้ว 5 ราย เหลืออีก 1 ราย อยู่ให้ครบ 30 วัน รพ.ทุกแห่งตรวจสารคัดหรั่งได้หมด

450

พิษณุโลก ผู้ป่วยโควิดกลับบ้านแล้ว 5 ราย เหลืออีก 1 ราย อยู่ให้ครบ 30 วัน รพ.ทุกแห่งตรวจสารคัดหรั่งได้หมด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ได้ส่งผู้ป่วยยืนยันสะสมกลับบ้านแล้ว จำนวน 5 ราย โดยพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน คือผู้ป่วยรายที่ 1-5 สำหรับผู้ป่วยรายที่ 5 เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เหลือเพียงรายที่ 6 ชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ยังพักอยู่โรงพยาบาล แม้ว่าจะตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็ตาม และอยู่โรงพยาบาลมาเกิน 20 วัน แต่จะให้อยู่โรงพยาบาลจนครบ 30 วัน เพื่อความสบายใจของผู้ป่วยและญาติพี่น้อง อีกประการหนึ่งเคยมีบางจังหวัดที่มีเชื้อโควิดกลับมาอีก

นายแพทย์รัฐภูมิ กล่าวอีกว่าตามยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้เก็บของเก่าตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 6 ราย หมดเรียบร้อยแล้ว ต่อนี้ไปต้องทำให้ด่านต่างๆให้เข้มแข็ง ป้องกันคนติดเชื้อใหม่จากคนต่างจังหวัดที่จะเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีการผ่อนคลายบุคคลทั้ง 5 จังหวัด ตามบรรทัดฐานใหม่ (New Normal) และผ่อนคลายตาม ศบค.6 กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม นี้

“ขณะนี้ได้ประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จะเสนอตัวอย่างกิจกรรม และการมีการจัดทีมลงไปให้คำแนะนำตามบรรทัดฐานใหม่ เราไม่ทิ้งใครทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การยกเว้น และตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จะมีการตรวจผู้ต้องสงสัยเพิ่มมากขึ้น” รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าว

นายแพทย์รัตภูมิ กล่าวด้วยว่า จังหวัดพิษณุโลก มีศักยภาพและมีความพร้อมในการตรวจเชื้อโควิด-19 ทั้งด้านอุปกรณ์และเทคนิคการตรวจ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2) พิษณุโลก แต่ สคร.2 ต้องไปช่วยดูแลพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด และขณะนี้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สามารถตรวจสารคัดหรั่งแล้วส่งห้องแล็ปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 และ สคร.2 ได้ทันที