พะเยา จดทะเบียนสมรส “วันแห่งความรัก”กลางกว๊านพะเยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก “14 กุมภาพันธ์” ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นำคู่รัก จำนวน 35 คู่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คู่รัก คู่สมรส ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำ คู่รัก นั่งเรือพายเพื่อมุ่งหน้าสู่วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา พระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ เพื่อทำการประกอบพิธีในการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่รัก โดยมี นายวัฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด , นายอำเภอเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นสักขีพยาน และมอบของที่ระลึกแก่คู่รักคู่บ่าวสาวที่มาร่วมกิจกรรม

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา ในครั้งนี้ก็ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คู่สมรสได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักประกันที่ดี เป็นเงื่อนไขหรือจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัวสร้างความอบอุ่น มีคุณค่าแก่ความทรงจำในสถานที่และบรรยากาศที่สวยงามของกว๊านพะเยา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย