ลำปาง ระดมหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์หมอกควัน หลังพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพบข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ ตำบลพระบาท อ.เมือง และ ตำบลสบป้าด ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานข่าวแจ้งว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมฉีดน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ พร้อมประสานงานชุดปฏิบัติการฝ่ายทหารปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาด โดยให้นายอำเภอและท้องถิ่นจังหวัด เน้นย้ำ กำชับ กำกับ ติดตามและรายงานผลอย่างใกล้ชิด

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ตลอดจนแจกจ่ายผ้าปิดจมูกและหน้ากากอนามัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเป้าหมายอ่อนแอเป็นกรณีเร่งด่วน

ขณะที่สถานศึกษาได้แจ้งเตือนนักเรียน นักศึกษาให้รับทราบข้อมูลและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และงดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุ สถานการณ์ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง