qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

อุตรดิตถ์ เตรียมผ่อนปรน เปิดธุรกิจบางประเภทที่ถูกสั่งปิด สถานการณ์โควิด-19

369
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อุตรดิตถ์ เตรียมผ่อนปรน เปิดธุรกิจบางประเภทที่ถูกสั่งปิด สถานการณ์โควิด-19

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่28 เม..63 นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์(กรอ..อต.)  พร้อมด้วยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(1) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(2) นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับทราบภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีการหดตัวลง

เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ลดลงจากการชะลอการผลิตและหยุดกิจกรรมจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งภาคธุรกิจชะลอการลงทุนทางภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางรวมทั้งการค้าชายแดนที่มีการปิดด่านชายแดนและกำลังการซื้อชะลอตัวและตามราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ

การพิจารณาเรื่องสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนครั้งนี้มีข้อเสนอจากภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างกับทุกธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งธุรกิจที่ต้องปิดกิจการและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนตามมาตรการของภาครัฐและด้านอื่นที่เกี่ยวกับรายได้ของประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้านนายประพลวัต  ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในนามตัวแทนภาคเอกชนได้เสนอพิจารณามาตรการหลากหลายอาทิการขอยกเว้นภาษีป้าย  การทบทวนคุณสมบัติการให้กู้เงินเพิ่มในภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชย์เรื่องของการประกันสังคมและขอพิจารณามาตรากรผ่อนปรน เพื่อเปิดธุรกิจบางประเภทที่ถูกสั่งปิด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขอพิจารณาเปิดธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสนามกีฬาฟิตเนตสปาร้านอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่1 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป โดยจำดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการมีเจลหรือแอลกอฮอล์ให้ล้างมือการวัดไข้ผู้ใช้บริการการรักษาระยะห่างทางสังคมและการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อครั้งเป็นต้น

        

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการติดตามข้อมูลและข้อสั่งการจากส่วนกลางอย่างรอบด้านทั้งมติ ครม.ที่มีการขยาย ...ฉุกเฉิน ต่ออีก1 เดือนถึง 31 พฤษภาคม 2563  รวมทั้งแนวทางการจะผ่อนคลายมาตรการที่จะพิจารณาแบ่งเป็น4 ระยะโดยจะประกาศเป็นระยะที่จะทำให้ภาคธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้โดยในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอยู่ในกลุ่มของ 36 จังหวัด ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ช่วง 14 วัน ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

 การผ่อนปรนมาตรการต่างที่ภาคเอกชนเสนอนั้น  ทางจังหวัดได้รับเรื่องแล้วจะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์โดยด่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาให้มีมติของที่ประชุมอีกทั้งขอรอดูเนื้อหาความชัดเจนที่จะเป็นมติของครม.ออกมาก่อนในการจัดกลุ่มกิจการที่ต้องมีรายละเอียดให้มากขึ้น คาดว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและจะมีการประกาศเพื่อผ่อนปรนมาตรการเร็วๆนี้                             

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน