รอง มทภ.3 ขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคเหนืออากาศดีขึ้นติดต่อกัน 3 วัน(คลิป)

596

รอง มทภ.3 ขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคเหนืออากาศดีขึ้นติดต่อกัน 3 วัน

ทภ. 3 ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น.พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังช่วงนี้สภาพอากาศทางภาคเหนือมีคุณภาพอากาศดีขึ้น เนื่องจากหลายจังหวัดเกิดฝนตก นับแต่วันที่ 26-28 เมษายน นี้

พล.ต.จิรเดช กล่าวอีกว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง ในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ ธ.ค. 62 เป็นต้นมา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และความกดอากาศสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ม.ค. 63 ทำให้ค่าคุณภาพอากาศ เกิดผลกระทบมากกว่าปีที่แล้ว แต่ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ทำให้ความรุนแรงของสถานการณ์น้อยกว่า จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวต่อว่า ในส่วนของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หลังห้วงประกาศห้ามเผา( 30 เม.ย.63 ) ขอให้แต่ละจังหวัดดูความเหมาะสมของสถานการณ์ค่าอากาศในพื้นที่ด้วย หากมีค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ก็ควรพิจารณาหยุดเผาในทันที

อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมจัดทำแผนบทเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ของแต่ละจังหวัด เพื่อรอจัดทำแผนบทเรียนระดับประเทศ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในห้วงวันที่ 19 – 20 พ.ค. 63 ที่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าวล่าสุดเช้าวันนี้ (28 เม.ย.63) เวลา 07.00 น.จากการรายงานข้อมูลค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10 และ AQI ของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยจากสถานีเครื่องวัดค่าคุณภาพอากาศใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ของเว็บไซด์ของ กรมควบคุมมลพิษ Air4Thai ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดจากสถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดค่า “ฝุ่นPM 2.5” ได้ที่ 14 มคก./ลบ.ม. ค่าPM 10 ได้ที่ 22 มคก./ลบ.ม. และ ค่า AQI อยู่ที่ 21 มคก./ลบ.ม.

โดยตรวจพบว่าทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศดีมาก อยู่ในเกณฑ์สีฟ้า ซึ่งหมายถึงคุณกภาพอากาศอยู่ใน “ระดับดีมาก ” โดยที่ แอพพลิเคชั่น AirVisual ได้รายงานสภาพคุณภาพอากาศ เช้าวันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 07.00 น. พบว่าจังหวัด “เชียงใหม่” มีคุณภาพอากาศปานกลาง เป็นอันดับ 84 ของโลก โดยตรวจวัดค่า AQI ณ เวลา 07.00 น. ได้ที่ 25 มคก./ลบ.ม.