qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

มทภ.3 ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รองรับผู้ป่วยโควิด-19(คลิป)

259
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

มทภ.3 ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (มทภ.3) ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการเตรียมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น รพ.ระดับ 3 ของกองทัพบก เพื่อดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อและมีอาการจนถึงระดับวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การต้อนรับและชี้แจงความพร้อมและก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

จุดที่ 1 ARI modular clinic (คลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจ) ซึ่งให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) บุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ในห้องควบคุมการไหลเวียนอากาศแบบบวก (positive pressure) เพื่อความปลอดภัย และลดการสวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE,N95) โดยผู้เข้ารับบริการที่มีอาการโรคทางหายใจ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก หายใจผิดปกติ หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งใช้เกณฑ์ผู้ป่วยเข้าข่ายสืบสวนโรค (PUI) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการ ตรวจวัดสัญญานชีพ ตรวจสอบสิทธิการรักษา ซักประวัติเพิ่มเติม พบแพทย์ จ่ายยา ถ่ายภาพรังสี และสามารถดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อยืนยันเชื้อ ได้ในจุดเดียว

จุดที่ 2 ตู้ความดันลบ (Negative CABiN) บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ซึ่งจัดสร้างตามแบบของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก โดย ทภ.3 ได้ให้หน่วยขึ้นตรง ทภ3 จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้ รพ.ทบ.ในพื้นที่ ทภ.๓ ใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มขีดความและความปลอดภัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

จุดที่ 3 Cohort ward (หอผู้ป่วยเฉพาะทางโรคทางเดินหายใจระบบความดันลบ) รองรับผูป่วยได้ทั้งหมด 19 ราย โดยแบ่งเป็น ห้องผู้ป่วยวิกฤติระบบควมคุมแรงดันลบ Modified negative pressure Room จำนวน 2 เตียง ห้องผู้ป่วยแยกโรค 8 ห้อง ห้องผู้ป่วยรวม 9 เตียง โดยติดระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสารเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย และการสิ้นเปลืองชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE,N95)