qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

เชียงใหม่ คัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ส่ง จนท.ตรวจแคมป์คนงานต่างด้าวทั่วจังหวัด เฝ้าระวังลักลอบข้ามชายแดน

191
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เชียงใหม่ คัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ส่ง จนท.ตรวจแคมป์คนงานต่างด้าวทั่วจังหวัด เฝ้าระวังลักลอบข้ามชายแดน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2563 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้(26 เม.. 63) ว่าขณะนี้จำนวนผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังหยุดนิ่งอยู่ที่ 40 ราย ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 18 วันแล้ว  นับเป็นการก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ ที่ไม่พบการแพร่ระบาดในชุมชน และไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

โดยล่าสุดยังเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 8 ราย เท่านั้น  ในจำนวนนี้ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักแม้แต่รายเดียว  หลังจากนี้หากตรวจสอบแล้วว่าไม่พบเชื้อและไม่พบภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนจะสามารถอนุญาตให้กลับบ้านได้  โดยคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าผู้ป่วยเหล่านี้จะสามารถได้รับการรักษาจนหายและกลับบ้านได้ทั้งหมด  พร้อมกับส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลงเหลืออยู่แม้แต่รายเดียว

ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในชุมชนและไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ แต่ทางจังหวัดยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  เพราะเชื้อโควิด-19 ยังไม่ได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง  จะเห็นได้จากการที่ในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงขึ้นรวมถึงพบการระบาดจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดสงขลาในช่วงก่อนหน้านี้

ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องเฝ้าวังในเรื่องนี้ด้วย   โดยเฉพาะการเฝ้าติดตามสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ ประเทศพม่า  ซึ่งเป็นประเทศที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยพบการรายงานว่ามีการแพร่ระบาดของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ในเขตอำเภอท่าขี้เหล็ก  ซึ่งเป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่ในรัฐฉาน ทางตะวันออกของประเทศพม่า  ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกคำสั่งให้มีการเข้มงวดในการดูแลด่านเข้าออกระหว่างประเทศ  รวมถึงออกตรวจตราเฝ้าระวังผู้ที่อาจเดินทางหลุดลอดมาตามเส้นทางธรรมชาติต่างๆให้มากขึ้น  หากพบเห็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างถิ่นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทำการกักกันตัวจนครบ 14 วัน  ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ในสัปดาห์หน้านี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินมาตรการคัดกรองเชิงรุก  โดยจะส่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายลงพื้นที่สำรวจแคมป์คนงานต่างด้าวต่างๆในจังหวัด  พร้อมทั้งวางแนวทางเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำในพื้นที่เปราะบางอื่นๆเช่นในค่ายทหารหรือเรือนจำ  ซึ่งพื้นที่เหล่านี้หากมีการติดเชื้อจะสามารถระบาดเป็นวงกว้างทั้งนี้เพื่อทำให้มั่นใจว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซ้ำอีกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่