พะเยา สาธารณสุขเตือนเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังในเรื่องของผลกระทบจากภาวะปัญหาหมอกควัน ที่เริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยในช่วงนี้ภาวะหมอกควันเริ่มเข้าปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งเกรงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรค ที่เกิดจากภาวะหมอกควัน เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนัง รวมทั้งตาอักเสบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน

โดยนายแพทย์ไกรสุข ระบุว่า ในช่วงนี้ทางสาธารณสุขได้มีการเตรียมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ทั้งการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน ที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแพทย์และบุคลากรในการที่จะเข้าให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันปัญหาภาวะหมอกควัน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทั้งประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองต่างๆซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวัดค่าของฝุ่นละอองทั้ง 2.5 PM และ PM 10 ในพื้นที่ 4 อำเภอ  ขณะที่ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถวัดได้ล่าสุด PM10 อยู่ที่ 106 ไมโครกรัม และ PM 2.5 อยู่ที่ 73 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ซึ่งขณะนี้ได้ทำการติดตั้งแล้วจำนวน 2 อำเภอ ซึ่งจะได้รับทราบค่าดังกล่าว เพื่อแปลงมาสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง นอกจากนั้นในพื้นที่ก็ยังได้ประสานกับหน่วยงานทุกองค์กร เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น และขณะนี้ก็ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันหรือหน้ากากอนามัยกว่า 30,000 ชิ้นให้กับ รพ.สต.ต่างๆเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนหากเกิดภาวะหมอกควันที่เกินค่ามาตรฐาน และได้จัดพื้นที่ในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากผลกระทบปัญหาหมอกควันไว้อย่างครบทุกพื้นที่

สัมภาษณ์… นายแพทย์ไกลสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา