เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก แหล่งปลูกกุหลาบแห่งใหญ่ของประเทศ เร่งตัดดอกส่งจำหน่ายวันละกว่า 1 หมื่นดอก ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

อำเภอพบพระ ตับเป็นพื้นที่ปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกกุหลาบทั้งอำเภอรวม กว่า 2,000 ไร่ ในช่วงนี้เกษตรกรในพื้นที่ ต่างเร่งตัด ดอกกุหลาบส่งจำหน่าย ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ กันอย่างต่อเนื่อง

นายบัณฑิต ประเสริฐ อายุ 38 ปี เจ้าของไร่กุหลาบเนื้อที่กว่า 70 ไร่ อยู่บ้านเลขที่ 11/5 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กล่าวว่าในช่วงวันวาเลนไทน์ เกษตรกรในพื้นที่ต่างเร่งเก็บดอกกุหลาบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายดอกกุหลาบแห่งใหญ่ของประเทศ เนื่องจากช่วงนี้ราคาดอกกุหลาบ สามารถจำหน่ายได้ราคาดีกว่าช่วงปกติ โดยล่าสุดราคากุหลาบ ไม้ใหญ่ มีราคารับซื้อจากไร่ พุ่งสูงถึงดอกละ 7 บาท จากปกติดอกละ 4 บาท ส่วนไม้รองราคาจำหน่ายที่ดอกละ 5 บาท ซึ่งดอกกุหลาบสีแดง ยังคงเป็นดอกกุหลาบที่ได้รับความนิยม มากที่สุดในช่วงวาเลนไทน์ ซึ่งยอดการส่งจำหน่ายไม่ต่ำกว่าวันละ 1 หมื่นดอกต่อวัน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าดอกกุหลาบจะเป็นสิ่งของแทนใจ ที่คนส่วนใหญ่ นิยมมอบให้กันในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เจ้าของไร่กุหลาบพบพระ ยอมรับว่า ปีนี้อาจไม่คึกคักกว่าปีก่อนๆ จากสภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้คนส่วนใหญ่นิยม ส่งดอกกุหลาบในไลน์ แทนกุหลาบจริง ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น