เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกัน 4 วัน ยืนยันสะสม 40 ราย กลับบ้าน 21 ราย ยังห่วง”คอทองแดง”

522

เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกัน 4 วัน ยืนยันสะสม 40 ราย กลับบ้าน 21 ราย ยังห่วง”คอทองแดง”

วันที่ 12 เมษายน 2563
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า เป็นข่าวดีสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 เพิ่มเติม เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งหมดคงที่ 40 ราย กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 19 ราย ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 1,000 ราย ตรวจไม่พบเชื้อกลับบ้านแล้ว 931 ราย ยังสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาล 69 ราย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงให้เข้มงวดในทุกมาตรการ ทั้งการเฝ้าระวัง การตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัส COVID – 19 แบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่ 0 – 49 ปี มีความเสี่ยงร้อยละ 1, 50 – 59 ปี มีความเสี่ยงร้อยละ 1.3, 60 – 69 ปี มีความเสี่ยงร้อยละ 3.6, 70 – 79 ปี มีความเสี่ยงร้อยละ 8.0, 80 – 89 ปี มีความเสี่ยงร้อยละ 14.8 ฉะนั้น ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ขอให้กลุ่มผู้สูงอายุดูแลรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

สำหรับผลกระทบจากการดื่มสุรา จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เนื่องจากทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง หากดื่มสุราและป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จะทำให้ รักษาหายช้าและมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงมากขึ้น ถ้ามีอาการ มือสั่น อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว กระวนกระวาย สับสน ชัก ควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วน

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ วันที่ 10 -20 เมษายน 2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ มีโอกาสเกิดอาการ เนื่องจากภาวะการขาดสุรา(Alcohol withdrawal syndrome) เพิ่มสูงขึ้น

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งสาธารณสุขทุกอำเภอ ให้แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยประสานแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุรา และการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาล