MI17 หรือ เฮลิคอปเตอร์แบบ 17 ปฏิบัติภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1308

MI17 หรือ เฮลิคอปเตอร์แบบ 17 ปฏิบัติภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 8 เม.ย.63 ปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณ ต.เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิ้งน้ำไปทั้งหมด 3 เที่ยว ปริมาณน้ำเที่ยวละ 3,500 ลิตร รวมน้ำได้ 10,500 ลิตร สำหรับการสนับสนุนปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่า เพื่อดับไฟป่า โดยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 /ฮ.ท.17 /MI17 เริ่มปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กองทัพบกได้สนับสุนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17
ในภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า ให้กับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 ความเร็วสูงสุด อยู่ที่ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสูงในการบิน เพดานบินอยู่ที่ 19,690 ฟิต หรือ 6,000เมตร สามารถบินได้นาน 3 ชั่วโมง 20 นาที