qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

พิษณุโลก พบผู้ป่วยรายที่ 6 ชาวนครไทย  ติดโควิด-19 จาก กทม.

1219
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก พบผู้ป่วยรายที่ 6 ชาวนครไทย  ติดโควิด-19 จาก กทม.

วันที่ 8 เมษายน 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก รายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโคสิด-19 รายแรกของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยชายอายุ 28 ปี อาชีพรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้างซึ่ งสถานที่ปฏิบัติงานอยู่แถว ถนนจรัญสนิทวงศ์ 28 กรุงเทพมหารคร อยู่ร่วมกับภรรยาในสถานที่ปฏิบัติงาน หลังจากมีประกาศให้หยุดงาน ผู้ป่วยได้เดินทางกลับอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ส่วนภรรยาได้แยกกลับบ้านไปที่อำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีประวัติการเดินทาง และอาการของโรคดังนี้

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 31 มีนาคม เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ร้อนตามตัว ไม่มีอาการไอ ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีเสมหะ ไม่มีหายใจหอบเหนื่อยไม่ได้ไปปรึกษาที่ใด อาศัยอยู่ที่ site ก่อสร้างตลอด

วันที่ 4 เมษายน ยังมีอาการไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยอยู่ เจ็บคอ รู้สึกเหนื่อย ไม่สบายตัว ไม่ไอ สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องการกลับบ้าน และให้ทางบ้าน(มารดา) เตรียมสถานที่กักตัวไว้ล่วงหน้า(กระท่อมภายในไร่)

วันที่ 5 เมษายน เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาอำเภอนครไทย ด้วยรถยนต์ส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว ตัวผู้ป่วยเองได้กักตัวเอง ที่กระท่อมในไร่ของตัวเอง

วันที่ 6 เมษายน อาการไข้ ไม่ทุเลา จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย ขณะที่ไปตรวจผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย Face shield และชุดคลุมกันน้ำ ได้ยาลดไข้ แก้ปวด

วันที่ 7 เมษายน อาการไข้ ปวดศีรษะไม่ทุเลา จึงมารับการตรวจที่คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจ(ARI Clinic) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ให้เข้ารักษาตัวในห้องแยกโรคของโรงพยาบาล ผลการตรวจเบื้องต้น ภาพรังสีทรวงอก ปกติ

วันที่ 8 เมษายน ได้รับการส่งตรวจ หน้า Nasophary swab and thtoat swab for RT-PCR Positive for COVID–19

ขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไม่มีไข้(อุณหภูมิกาย 37.5 องศาเซลเซียส ไม่ไอ ไม่มีอาการทาง หายใจหอบเหนื่อย) ทางโรงพยาบาลกำลังดำเนินการส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

แพทย์ศิษนิคม เบ็ญจขันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย