qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

อุตรดิตถ์  ผู้ว่าฯปิดหมู่บ้าน พ่อ-แม่-ลูก ติดเชื้อโควิด-19 จัดส่งอาหารให้ทุกหลังคาเรือน

763
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อุตรดิตถ์ ผู้ว่าฯ ปิดหมู่บ้าน พ่อ-แม่-ลูก ติดเชื้อโควิด-19 จัดส่งอาหารให้ทุกหลังคาเรือน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าควบคุมและวางมาตรการห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามมาตรการกักกันตนเองอยู่ภายในบ้าน(Home quarantine)

หลังจากพื้นที่ดังกล่าวพบและยืนยันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย โดยทำการปิดเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน 4 เส้นทางจากทั้งหมด 6 เส้นทาง เหลือทางเข้าออก 2 เส้นทางซึ่งมีการตั้งด่านตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะควบคุมให้ทุกครอบครัวอยู่ในบ้านห้ามออกจากหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด โดยมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในหมู่บ้านและทำการสอบสวนโรคผู้อยู่ใกล้ชิด เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่อื่นๆ

โดยผู้ว่าฯ ได้ประชุมหารือและกำหนดมาตรการร่วมกันในการนำรถประกอบเลี้ยงพร้อมกำลังพลทหารมาประกอบอาหาร เพื่อนำส่งให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมกว่า 250 คน ตลอด 14 วัน ทั้ง 3 มื้อ โดยแบ่งหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ในการช่วยจัดหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารตามรายการแต่ละวัน พร้อมจัดส่งในจุดรับส่งอาหารให้หัวหน้าคุ้มหมู่บ้านทั้ง 7 คุ้ม นำไปแจกจ่ายลูกบ้านให้ครบถ้วน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ตามนัดให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อแจ้งไปยังสาธารณสุขอำเภอ เพื่อประสานทางโรงพยาบาลในการจัดส่งยาตามการรักษามาให้ยังที่บ้าน ผู้ที่ยังต้องไปทำงานในต่างพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ประสานหน่วยงานตนถึงความจำเป็นในการควมคุมและกักกันตนเอง สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำมาแจกให้ครบถ้วน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ไปยังบ้านของผู้ติดเชื้อโรคกล่าว เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัว และพบปะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านผ่านเครื่องกระจายเสียงชุมชน โดยได้ให้ขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคดังกล่าว การยับยั้งป้องกันโรคตามมาตรการต่างๆ และมาตรการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงปิดการเข้าออกพื้นที่หมู่บ้าน ก่อนการมอบหน้ากากอนามัยที่สนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัด และข้าวสาร อาหารแห้ง จากการสนับสนุนของอำเภอ แก่ประชาชนในหมู่บ้านด้วย

โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 35 นายอำเภอพิชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมคณะสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมดำเนินการ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน