เชียงราย ประกาศปิด”ถ้ำหลวง” ห้ามเข้าไปอยู่อาศัย หรือดำเนินกิจการ  ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ปิดกั้นถ้ำหลวง (เฉพาะถ้ำหลวง)หลังจากวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื่องจากเป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมจำนวนมาก 

ทั้งนี้ ประกาศจังหวัดเชียงราย มีข้อความว่า เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือดูแลความปลอดภัยของเจ้าพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหา ติดตามและเก็บกู้ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27,28,29,51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดพื้นที่ถ้ำหลวง (เฉพาะถ้ำหลวง) ให้เป็นเขตพื้นที่ปิดกั้นโดยห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใด ในพื้นที่ทุกรูปแบบและงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการจังหวัดตามความเป็นจำเป็นและเหตุอันสมควร 

“โดยกำหนดโทษสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆ หรือกระทำใดๆ ในการกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2.000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”ประกาศดังกล่าวระบุ

หลังเกิดเหตุการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 คน ด้วยความปลอดภัย ก่อนหน้านี้มีการใช้อำนาจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่ ได้ทำการปิดกั้นปากถ้ำด้วยรั้วโลหะ เนื่องจากที่ผ่านมา มีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เดินทางไปดูปากถ้ำบ่อยครั้ง จึงต้องออกประกาศฉบับดังกล่าว