qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

ผู้ว่าฯพิษณุโลก สั่งตั้งจุดตรวจ 1,048 หมู่บ้าน สกัดโควิด-19 ดีเดย์ 1 ม.ย.นี้

818
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผู้ว่าฯพิษณุโลก สั่งตั้งจุดตรวจ 1,048 หมู่บ้าน สกัดโควิด-19 ดีเดย์ 1 ม.ย.นี้

วันที่ 30 มีนาคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสั่งการจัดตั้งจุดตรวจทุก 1,048 หมู่บ้านของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2563 หลังจากพิษณุโลกมีผู้ติดเชื้อจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 จำนวน 3 ราย แม้จังหวัดจะมีมาตรการปิดสถานที่หลายแห่ง และมีมาตรการสกัดเชื้อโควิด-19 หากพบพื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูงจะมีมาตรการควบคุมทันที

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

1.ให้ปลัดจังหวัดสั่งการตาม ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ และ และให้นายอำเภอสั่งการลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ศูนย์โควิด-19 ประจำหมู่บ้าน จัดตั้งการอยู่เวรยาม

2.ให้ดำเนินการจัดตั้งด่านป้องกันโควิด-19 ทุกหมู่บ้านผลัดละ 5 คน ยกเว้นในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง(จะได้หารือแนวทางการปฏิบัติเรื่องขอความร่วมมือ 5 ทุ่มปิดทั้งเมือง/ทั้งจังหวัด) ให้ อปท. สั่งใช้ อปพร. และเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงได้ มีหน้าที่ ลงทะเบียนเข้าออกหมู่บ้านทุกวัน หากมีคนที่ไม่ครบกำหนดถูกกัก 14 วัน ไม่อนุญาตให้ออกส่งกลับไปกักและออกคำสั่งเตือน หากมีรายใหม่มาจากที่อื่นจะเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านต้องกัก 14 วัน ถ้าใครจะเดินทางเข้าหมู่บ้านจะถูกกัก14 วัน ให้เขาตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าไปแล้วออกไม่ได้ 14 วัน คนในหมู่บ้านจะออกให้ลงทะเบียนและถามว่าจะไปไหน หากไปในที่เสี่ยงกลับมาจะถูกกัก 14 วัน เช่นเดียวกันโดยจังหวัดจะระบุพื้นที่เสี่ยงที่ห้ามไป ให้มีเทอร์โมแสกน เจลล้างมือ นำ้ยาพ่นฆ่าเชื้อรถเข้าออกทุกชนิด

3.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดหาเทอร์โมแสกน เจลล้างมือ เครื่อพ่นยาฆ่าเชื้อ นำ้ยาฆ่าเชื้อให้ด่านในทุกหมู่บ้านและที่ด่านหลักของจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง

4.มอบนายพชร รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ใช้แบบฟอร์มในการตั้งด่านและเป็น ผู้ช่วยปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดตั้งด่าน ร่วมทั้งการตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ออกตรวจการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นอำเภอไปให้มีหลายชุด เนื่องจากมีถึง 1,048 หมู่บ้าน

5.หากกำลัง อปพร.มีไม่เพียงพอให้ขอยกเว้นระเบียบให้สั่งใช้ บุคคลอื่นได้ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

6.ให้นายอำเภอ/นายกเทศมนตรีนคร/นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชนสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถออกคำสั่งควบคุมโรคได้เหมือนกับคอนโดแอดทรี หากไม่ควบคุมจะก่อให้เกิดการระบาดอย่างหนักสถานการณ์วิกฤต

7. ให้ปลัดจังหวัดดำเนินการสั่งการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดและให้มีผลการปฏิบัติการอยู่เวรยามตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของ วันที่ 1 เมษายน 2563

8.ให้ สาธารสุขจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขาคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ในเวลา 09.00 นเพื่อนำข้อสั่งการของผู้ว่าฯราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าประชุมและขอมติต่อไป