ฉก.ร.14 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ นำรถน้ำพ่นลดปริมาณฝุ่นละออง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ( ฉก.ร.14)/ มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 บก.ควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก (กกล.รส.จว.ต.ก.) โดย ร้อย ค.หนัก ฉก.ร.14 (อ.แม่สอด) จัด กพ. 1 ชป. พร้อมรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และเก็บกวาดฝุ่นละอองบนพื้นถนน

โดยมีรถน้ำ จำนวน 6 คัน จำนวนน้ำ  46,000 ลิตร ได้แก่
1. รถบรรทุกน้ำ ฉก.ร.14 จำนวน 1 คัน จำนวน 6,000 ลิตร
2.รถบรรทุกน้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่สอด จำนวน 1 คัน จำนวน 8,000 ลิตร
3. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน อบต.แม่กุ จำนวน 1 คัน จำนวน 8,000 ลิตร 4. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน ปภ.เขต 9 พิษณุโลก จำนวน 1 คัน จำนวน 8,000 ลิตร
5. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน อบต.แม่ปะ จำนวน 1 คัน จำนวน 8,000 ลิตร
6. รถบรรทุกน้ำหน่วยงาน ทต.ท่าสายลวด จำนวน 1 คัน จำนวน 8,000 ลิตร

โดยนำเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน 1 จุด บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และนำรถดับเพลิงพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นถนนหมายเลข 12 ตั้งแต่วงเวียนใหญ่แม่สอด จนถึง แยกไฟแดงสถานีขนส่งแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย