ม.นเรศวร ออกแถลงการณ์ นิสิตคณะนิติศาสตร์ 250 คน เข้าสอบพร้อมผู้ป่วยโควิด -19

1431

ม.นเรศวร ออกแถลงการณ์
นิสิตคณะนิติศาสตร์ 250 คน เข้าสอบพร้อมผู้ป่วยโควิด -19

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกแถลงการณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลมาตรฐานการแก้ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

โดยมีข้อความระบุดังนี้

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่มีผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 20 ปี ซึ่งเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจพบว่าติดเชื้อโกโควิด- 19 และขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โดยบุตรสาวของผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดพิษณุโลกหญิงไทยอายุ 22 ปีซึ่งเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 และได้เดินทางไปสอบที่อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีมาตรการให้ผู้เข้าสอบได้รับการวัดไข้สวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีจำนวนนิสิตเข้าสอบ 250 คน มีผู้คุมสอบ 10 คน แบ่งนิสิตเข้าสอบเป็น 2 ห้อง ที่นั่งสอบมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร และตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสอบแบบออนไลน์ทั้งหมดแล้ว นอกจากนั้นผู้ป่วยให้ประวัติว่า วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีการสอบ Take Home ร่วมกับเพื่อนที่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาวันที่ 22 มีนาคม 2563 รับการตรวจที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยอาการไข้ระคายคอ และมีน้ำมูก

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบว่า

1.กลุ่มผู้เข้าสอบ 250 คน และผู้คุมสอบ 10 คน จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในแหล่งชุมชน สังเกตอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือครั่นเนื้อ ครั่นตัว โดยหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ยังสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน

2.กลุ่มเพื่อนร่วมสอบ Take home ทั้งหมด จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และเจ้าหน้าที่สอบสวนโลก ซึ่งเป็นทีมระบาดวิทยาของอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการกักตัวและเฝ้าระวัง กลุ่มคนดังกล่าวตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. บุคคลที่ให้บริการผู้ป่วยรายดังกล่าว ณ แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางโรงพยาบาลทราบรายชื่อทั้งหมดแล้ว โดยระหว่างให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย บุคลากรทั้งหมดมีการสวมใส่เครื่องป้องกันและผู้ป่วยได้สวมหน้ากากอนามัยด้วย บุคลากรทั้งหมดดังกล่าวจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง โดยทางโรงพยาบาลได้ให้หยุดปฏิบัติงานและเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกรณีของผู้ป่วยรายนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำความสะอาดกำจัดเชื้อบริเวณที่มีโอกาสมีเชื้ออยู่ เช่น หอพักเอกชน ร้านอาหารและอาคารสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากมีความคืบหน้าประการใดจะรีบดำเนินการแจ้งในแถลงการณ์ฉบับต่อไป