พะเยา รณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

620

พะเยา รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันเฉพาะกิจเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

จังหวัดพะเยา ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ปล่อยแถวลาดตระเวนป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันเฉพาะกิจ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำอุปกรณ์เพื่อป้องกันไฟป่า เข้ามอบให้กับเครือข่ายศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือและตำบลแม่กา เจ้าหน้าที่ทหาร และภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมทั้งปล่อยถอยรณรงค์ลาดตระเวน เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เฉพาะกิจ เพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่จะเสด็จมาประกอบพระกรณียกิจในพื้นที่ตำบลแม่กาและแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

โดยได้ดำเนินการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ไฟป่าชุดเหยี่ยวไฟ รวมทั้งจิตอาสา เพื่อทำการออกลาดตระเวนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งขับเคลื่อนในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการร่วมจะเข้าลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่เป้าหมายที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อสถานการณ์ไฟป่ารวมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการ เมื่อเกิดสถานการณ์