d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก โพสต์เฟซบุ๊ก พิษณุโลกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย

484

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก โพสต์เฟซบุ๊ก พิษณุโลกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้โพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความว่า”พิษณุโลกติดเชื้อโควิด- 19 จำนวน 3 รายแล้ว ทุกรายติดเชื้อจากสถานบริการใน กทม. เราจึงต้องวางมาตรการเข้มข้นสุดๆเพื่อดูแลประชาชนของเราครับ ขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนครับ ในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก”

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

นอกจากนั้นยังออกหนังสือ ที่ พล 0032.011/ว 2140 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เรียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกส่วนนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

โดยหนังสือฉบับดังกล่าว ระบุข้อความบางตอนว่า “มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนานประกอบกับมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 รายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อโรคเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกและยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ”