d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก ประกาศปิด 3 วัดดัง ศาลเจ้า โรงเจ ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟฯ

385

พิษณุโลก ประกาศปิด 3 วัดดัง ศาลเจ้า โรงเจ ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2143/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานบริการชั่วคราว นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งปิดชั่วคราว สถานที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดโรค เพื่อให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยงทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

1. ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้านข้าวต้ม (เว้นแต่การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
2. ห้างสรรพสินค้า (เว้นแต่ธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา หรือร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร ซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
3.ตลาดสด (เว้นแต่การเปิดจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
4. ตลาดนัดตลาดถนนคนเดินไนท์บาซ่าร์
5.ศาลเจ้าโรงเจ
6.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนาง พญาวัดราชบูรณะ
7.ร้านเสริมสวย หรือร้านตัดผม แต่งผม
8.สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
9.สถานที่บริการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
10.สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
11.สถานที่เล่นบิลเลียด หรือสนุกเกอร์
12.ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต
13.สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ
14.สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน