d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ตาก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

115

จังหวัดตากจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และศาลากลางจังหวัดตาก

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จากนั้นทำความสะอาดต่อที่ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเช็คล้าง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน ตามนโยบายการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานจังหวัดตาก ของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตรน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดตากและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตาก เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น