d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดเงียบเหงาจากพิษโควิด 19 (คลิป)

115

บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดเงียบเหงาจากพิษโควิด 19 ขณะที่ห้างร้านหลายแห่งปรับแผนในการจัดส่งสินค้าถึงครัวเรือน เพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสโรค


วันที่ 25 มีนาคม 2563 บรรยากาศ ที่ตลาดศรีมอยหรือตลาดสด เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงนี้ พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าออกด่านชายแดน ตลอดแนวของจังหวัดตาก เพื่อป้องกันการระบาด ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ชาวเมียนมา ซึ่งเป็น กลุ่มลูกค้าหลัก ที่นิยมเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้มีจำนวนลดน้อยลง ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นตัวอย่างบางตาไม่เหมือนเช่น ปกติที่ผ่านมา

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

แต่ทั้งนี้มาตรการการปิดด่านชายแดน ยังคงผ่อนผัน ให้รถขนส่งสินค้าพร้อมบุคคล คันละไม่เกิน 2 คน ยังสามารถเดินทางเข้ามาขนส่งสินค้าได้ และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค


ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าว และอีกส่วนคือ ประชาชน ลดการเดินทางออกจากบ้าน จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลทำให้มีประชาชนออกมา จับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดน้อยลงกว่าปกติ

 

แต่อย่างไรก็ตามพบว่าห้างสรรพสินค้า และร้านค้า หลายแห่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด ด้วยการเปิดบริการจัดส่งสินค้า ถึงครัวเรือน เพียงแค่ลูกค้าแจ้งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทางร้านก็จะมีการจัดส่งสินค้าให้ทันที
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น