3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

พะเยา มทบ.34 มอบถังน้ำช่วยชาวบ้านกักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง (คลิป)

179
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พะเยา มทบ.34 มอบถังน้ำช่วยชาวบ้านกักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง


พล.ต เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา ได้นำกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ชุมชน มอบถังเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบน้ำให้กับ นางบัวหลัน นามบ้าน ที่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 บ้านต๊ำม่อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ใช้ประโยชน์ ตามโครงการ ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี


พล.ต เศรษฐพล เปิดเผยว่า มทบ.34 ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบในหลายด้าน นอกเหนือการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว ได้ร่วมกับภาคเอกชนในการมอบถังขนาด 1,500 ลิตร ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งครัวเรือนละ 1 ถังด้วย

โดยเบื้องต้นได้มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 6 ถัง และจะทยอย มอบให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองทัพต่อไป